Wicket AB är en paraplyorganisation för och av egenkonsulter med specialistkompetenser inom process- och life science industrin.