Sponsorengagemang

TALITA SPONSOR

Posted on
TALITA tar vid där vägen tar slut. TALITA hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv.