Wicket AB

Sponsorengagemang

TALITA SPONSOR

Posted on
TALITA tar vid där vägen tar slut. TALITA hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett fungerande liv.

WICKET AB

Org.nummer 559131-4199
VÄDERKVARNSGATAN 30
75329 Uppsala