Wicket AB

Om oss

Företaget Wicket AB etablerades augusti 2017. Vi verkar som en förenklad ingång, för konsulter i egen regi, till företag i behov av konsulter inom projektledning, utbildning, process- och produktutveckling, kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring, installationssamordning, projektering och byggnation inom medicinteknik, läkemedel och livsmedelsindustri samt därmed förenlig verksamhet.

Vid behov kommer bolaget även att på uppdrag av kunder bedriva försäljning av maskiner, instrument och utrustningar till företag inom läkemedel, livsmedel och medical device kopplat till de företag vi är representerade som konsulter.

Kontakta oss för förfrågningar och CV