Wicket AB

Om oss

Wicket AB grundades 2017. Företaget verkar som en förenklad ingång – för konsulter i egen regi – till företag i behov av konsulter inom projektledning, organisationsutveckling, utbildning, process- och produktutveckling, kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring, installationssamordning, projektering och byggnation. Wicket verkar främst inom medicinteknik, läkemedel och livsmedelsindustri.

Wicket har ett nätverk bestående av mer än 50 seniora konsulter och kan vid behov erbjuda hjälp med såväl större upphandlingar som leverans av förstudier och konceptstudier.

Kontakta oss för förfrågningar och CV

WICKET AB

Org.nummer 559131-4199
VÄDERKVARNSGATAN 30
75329 Uppsala