Wicket AB

Våra tjänster


Wicket’s nätverk levererar tjänster inom följande life science- och processindustriområden:

Projektledning, tid-, budget- och resursplanering, designstudier, installationssamordning, processutveckling, renmediasystem, validering, kvalitetssäkring, kvalitetsstyrning, leverantörsaudit, implementering av projektstyrningsmodeller, CMC-support, QP-support och dokumentstyrning. Flertalet konsulter är även certifierade byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U/BAS-P).

Wicket ger er:

  • Tillgång till ett stort nätverk av egenkonsulter med specialistkompetenser
  • Enkel tillgång till egenkonsulter
  • Hjälp att hitta resurser med rätt kompetens
  • Enkel upphandling av varor och tjänster
  • Flexibilitet med avseende på avtalsformer

Låga overheadkostnader medger avtal med konkurrenskraftiga omkostnadspåslag

Kontakta oss för förfrågningar och CV